கார்த்திகை விளக்கீடு தொடர்பாக இலங்கை இந்து ஒன்றியத்தின்” கண்டன அறிக்கை

கார்த்திகை விளக்கீடு தொடர்பாக பொலிஸ் பிரிவினர் கொண்டுள்ள அதிர்ப்த்தி, சந்தேகம் தொடர்பாக; “இலங்கை இந்து ஒன்றியத்தின்” தனது கண்டனத்தை அழுத்தமாக பதிவு செய்கின்றது. இலங்கை நாட்டின் காவல் துறையானது தனித்துவமான ஒரு திணைக்களமாக இருக்கின்றது. ஆனாலும் இலங்கைவாழ் மக்களின் விசேட தினங்களை … Read More

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected. Write your own content !!